Ți s-au încălcat drepturile?

Ultimele analize și expertize

justitie
Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de...
Justiție
judecator
Codul de etică și de conduită profesională al ...
Justiție
cni
Regulamentul privind selectarea reprezentanților ...
Justiție

Domeniile de interes

Justiție

Organele de ocrotire a normelor de drept au sarcina primordială de a asigura legalitatea, ordinea de drept, ordinea publică și să apere drepturile și libertățile cetățenilor.

Antreprenoriat

În raport cu alte categorii de persoane, antreprenorilor le sunt impuse impozite mai mari, cereri nejustificate de raportare și birocrație, pretenții salariale.

Protecție socială

Unul dintre elementele principale ce țin de crearea condițiilor optime și asigurarea cadrului vital al oamenilor este protecția socială care, într-un mod sau altul, completează infrastructura socială.

Finanțe

Nevoile și interesele publice  pe care le are de efectuat statul nu se pot efectua decât în bani. Fără bani nu există nici finanțe publice, nici stat.

Salariați

Legislația de muncă nu poate conține prevederi contrare sau obligații sub nivelul minim stabilit prin alte acte normative superioare ori prin convențiile la care statul este parte.

Transport

Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale, nevoile de apărare a ţării și asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului.

Administrație publică

Acțiunea administrației publice este subordonată legalității și, de aceea, aceasta trebuie bazată pe lege.

Mass-media

Mediile de comunicare au un important rol în societate, concretizat prin următoarele funcții: transmiterea informației, formarea și manipularea opiniei publice, educație și divertisment.

Ecologie

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăiesc). Poluarea există din cauza corupției și indiferenței.

Justiția târzie este justiție nulă
Ignorarea justiției dăunează.

Partenerii și donatorii noștri

csm
Consiliul Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
csj
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
mj-logo
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
medu-logo
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
inj-logo
Institutul Național al Justiției
idom-logo
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
diedrept
Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept, USM
logo-ulim-mare
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
uspee
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”
usem-logo
Universitatea de Studii Europene din Moldova
sd
Revista Științifică Internațională ”Supremația Dreptului”
us flag
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova
download free theme