Valentin RoșcaMembru al Consiliului de Administrare

valentin rosca

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public, Drept internațional umanitar, Protecția internațional a drepturilor omului, Dreptul Refugiaților, Dreptul Uniunii Europene.

DISCIPLINE PREDATE

Drept internațional public

Drept internațional umanitar

Protecția internațională a drepturilor omului

Dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Dreptul Refugiaților

Drept instituțional al Uniunii Europene

STUDII

Doctorantura, Universitatea de Stat din Moldova, 2009 – prezent

Tema tezei de doctorat: „Definirea agresiunii: problemă actuală a doctrinei și practicii dreptului internațional”

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector la Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009  – prezent

Jurist, SRL „MGS Legal Consulting”, martie 2010 – decembrie 2011

Consultant, în cadrul Direcției Tratate și Integrare Europeană, Direcția Generală Relații Internaționale și Integrare Europeană, aprilie 2007- ianuarie 2010

PUBLICAŢII

I. Monografii

Ghid metodic de drept internațional umanitar. Chișinău, CEP USM, 2012. – 93 p. (în colab. O. Dorul, V. Zaharia) CEP USM, Chișinău, 2012.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Dreptul Internaţional Umanitar şi Religiile Mondiale.// Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar. Chişinău. Nr. 1 (10). 2001. p. 64 – 73.

Consideraţii Generale asupra Evaluării Credibilităţii în Procedura de Azil, (coautor Eugen Osmochescu) // Avocatul Poporului. Revistă Științifico-practică şi Informativă de Drept. Chişinău. Nr. 11/2008. p. 28 – 30.

Principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa: Evoluţie şi Codificare.// Revista ştiinţifică – Studia Universitatis, nr. 8 (38). p. 95 – 100.

Dreptul la autoapărare potrivit art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite”. // Revista ştiinţifică – Studia Universitatis, nr. 3 (53), 2012. p. 49 – 56.

Tipuri și forme ale agresiunii în dreptul internațional. // Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr. 3, 2012. (p. 100 – 110).

III. Comunicări ştiinţifice

Noile forme de agresiune în contextul schimbării geopoliticii în Europa de Sud-est. Impactul pentru RM. // Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaționale anuale a tinerilor cercetători. Ediţia a IV-a, Chişinău, 16 aprilie 2010. p. 184 – 192.

Principiile universale aplicabile răspunderii individuale în cadrul dreptului internaţional pentru comiterea crimei de agresiune. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători . Ediția a V-a. „Edificarea Statului de Drept și Punerea în Valoare a Patrimoniului Cultural și Istoric al Moldovei în Contextul Integrării Europene”. Chişinău – 29 martie 2011. p. 161 – 171.

Eficienţa ONU în respectarea păcii şi securităţii internaţionale prin prisma art. 2 (4) din Carta ONU. // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare„. Chişinău – 21 – 22 septembrie 2011.

Reglementarea agresiunii în legislaţii naţionale (aspect comparativ). // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ediţia a VI-a, „Tendinţe Contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova”. Chişinău – 12 aprilie 2012. p. 234 – 245.

Tipuri şi forme ale agresiunii în dreptul internaţional. // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău – 25 – 26 septembrie 2012. p. 67 – 70.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza – fluent

Rusa – fluent

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Premiant al Concursului „Cel mai reușit debut didactic”, Universitatea de Stat din Moldova, ediția 2011 – 2012.

Cu ce te putem ajuta?

Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” va analiza în egală măsură orice cerere parvenită prin intermediul scrisorilor expediate pe format hîrtie și electronice.

Dreptatea nu este numai modul în care îi pedepsim pe cei care greşesc, ci este modul în care încercăm să-i salvăm.

roman stancov
Roman Stancov
Președinte, Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”