Violeta CojocaruMembru al Consiliului de Administrare

cojocaru violeta

INFORMAŢII PERSONALE

Numele VIOLETA COJOCARU

Telefon +373 0 69207074
Fax +373 22 57 77 31
E-mail violetacojocaru@yahoo.fr

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

• Date (de la – pîna la) Iunie 2015- prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, str A. Mateevici, 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Învăţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Şef interimar Departament Drept Internaţional şi European
• Principalele activităţi Organizarea, coordonarea şi realizarea controlului desfăşurării procesului de studiu şi de cercetare ştiiinţifică; reprezentarea Departamentului în cadrul Facultăţii, a USM, a persoanelor fizice şi juridice.

• Date (de la – pîna la) Decembrie 2013-prezent
• Numele şi adresa angajatorului Consiliul Superior al Magistraturii, str. M. Kogălniceanu, 70, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Sistemul judecătoresc
• Funcţia sau postul ocupat Membru
• Principalele activităţi

Competenţe referitor la cariera judecătorilor, instruirea iniţială şi continuă a judecătorilor şi a personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti, respectarea disciplinei şi eticii magistraţilor, administrarea instanţelor judecătoreşti, alte atribuţii în condiţiile legii.

• Date (de la – pîna la) August 2005- prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, str A. Mateevici, 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Învăţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Şef Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe
• Principalele activităţi Administrarea activităţii Catedrei; organizarea, coordonarea şi realizarea controlului desfăşurării procesului de studiu şi de cercetare ştiiinţifică; reprezentarea Catedrei în cadrul Facultăţii , a USM, a persoanelor fizice şi juridice.

• Date (de la – pîna la) Aprilie 2004- prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, str A. Mateevici, 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Învaţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Directorul Filierei Francofone « Drept »
• Principalele activităţi Gestiune şi administrare

• Date (de la – pîna la) 2003-2007
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Învaţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Doctor în drept
• Principalele activităţi Drept internaţional privat, conflictele de jurisdicţii, recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine, dreptul protecţiei consumatorilor.

• Date (de la – pina la) Septembrie 2002- aprilie 2004
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60, MD-2009, mun. Chişinău în parteneriat cu Agenţia Universitară Francofonă
• Tipul sau sectorul activităţii Învaţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Director-adjunct al Filierei Francofone « Drept »
• Principalele activităţi Controlul metodologiei predării disciplinelor de drept în limba franceză

• Date (de la – pîna la) 2000- 2003
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Învaţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Lector superior la catedra de Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe
• Principalele activităţi Drept internaţional privat, drept judiciar privat.

• Date (de la – pina la) 1995 – 2000
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activităţii Invăţămînt superior
• Funcţia sau postul ocupat Lector la Catedra Istorie şi Teorie a dreptului
• Principalele activităţi Teoria generală a dreptului şi tehnica legislativă

• Date (de la – pîna la) 1996 – 1998
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60, MD-2009, mun. Chişinău, Biroul de avocaţi al Facultăţii de Drept
• Tipul sau sectorul activităţii Drept penal
• Funcţia sau postul ocupat Avocat
• Principalele activităţi Acordare de asistenţă juridică, participare în proces.

• Date (de la – pina la) 1995 – 1996
• Numele si adresa anjejatorului Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici 60, MD-2009, mun. Chişinău
• Tipul sau sectorul activitatii Invăţămînt superior
• Functia sau postul ocupat Lector-asistent la Catedra Istorie şi Teorie a dreptului
• Principalele activitati Teoria generală a dreptului şi tehnica legislativă

STUDII ŞI FORMARE

• Date (de la – pina la) 2013- prezent
• Denumirea si tipul instiţutiei de învăţămînt sau formare Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare din Republica Moldova
• Principalele obiecte/competenţe profesionale asigurate Drept internaţional şi european privat
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Diplomă de profesor universitar, eliberată la 11 iulie 2013

• Date (de la – pîna la) 2003-2007
• Denumirea şi tipul instituţiei de învăţămînt sau formare Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare din Republica Moldova
• Principalele obiecte/competenţe profesionale asigurate Drept privat
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Diplomă de doctor habilitat, eliberată la 20 septembrie 2007
Tema tezei de doctorat: „ Aspectele teoretico – practice privind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat”

• Date (de la – pîna la) 2003-2013
• Denumirea şi tipul instituţiei de învăţămînt sau formare Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare din Republica Moldova
• Principalele obiecte/competenţe profesionale asigurate Drept
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Diplomă de Conferenţiar Universitar (docent), eliberată la 23 octombrie 2003

• Date (de la – pîna la) 1998-2000
• Denumirea şi tipul instituţiei de învăţămînt sau formare Şcoala Naţională de Studii politice şi administrative, Bucureşti, România
• Principalele obiecte/competenţe profesionale asigurate Ştiinţe politice
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Diplomă de studii academice postuniversitare, eliberată la 20 februarie 2002

• Date (de la – pîna la) 1995-2000
• Denumirea şi tipul instituţiei de învăţămînt sau formare Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » , Iaşi, România
• Principalele obiecte/competenţe profesionale asigurate Drept internaţional privat
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Teză de doctor susţinută pe 16.06.2000, diploma eliberată la 4 iulie 2001
Tema tezei de doctorat: „ Ocrotirea minorilor în dreptul internaţional privat”
Nivelul în clasificarea naţională Doctor în drept

• Date (de la – pina la) 1991 – 1995
• Denumirea si tipul institutiei de invatamint sau de formare Universitatea « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, România
• Principalele obiecte/competente profesionale asigurate Ştiinţe juridice, specializarea « Drept »
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Licenţă în domeniul Ştiinţelor juridice, eliberată la 19 iulie 1995

• Date (de la – pîna la) 1981 – 1991
• Denumirea şi tipul instituţiei de invaţămînt sau de formare Şcoala generală « Mihai Eminescu », Bălţi, Republica Moldova
• Principalele obiecte/competenţe profesionale asigurate Clasă bilingvă (franceză –română)
• Denumirea certificatului sau a diplomei obţinute Diplomă de studii secundare, eliberată la 19 iulie 1995
Nivelul în clasificarea naţională (dacă est cazul) Menţiune

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

LIMBA MATERNA ROMÂNA
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba rusă C2 C2 C2 C2 C2
Limba franceză C2 C2 C2 C2 C2

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI PROFESIONALE

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

Membre of the ICSID Panels, 2011-2017
Expert în Consiliul de Expertiză al CNAA, 2011-prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE
Membru al Consiliului ştiinţific al Revistei INJ, 2016
Membru al colegiului de redacţie Jurnalul de Studii Juridice, România, 2009 – prezent
Membru al colegiului de redacţie Dialogi juridici, România, 2007 – prezent
Membru Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 12.00.03 – Drept privat, 2005 – present
Dreptul de exercitare a conducerii ştiinţifice a tezelor de doctor, la specialitatea 12.00.03 – Drept privat (Dispoziţie nr.1279 din 05.10.2011), 2005-prezent
Membru al colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifice „Studia Universitatis”, USM, 2005 -prezent
Membru al colegiului de redacţie al Revistei Internaţionale de Drept „ASPECTS”, 2005 – 2011
Vice-preşedinte, Conferinţa Internaţională a Facultăţilor de Drept de expresie franceză – CIFDUF, AUF, 2005-2007

ACTIVITATEA ÎN CALITATE DE PROFESOR INVITAT
„ Faire justice – quand la philosophie devient politique”, Université Européenne d’été. Polonia, Varşovia, 06-12 septembrie 2015

„ Unificarea dreptului contractelor”, Facultatea de Drept Nice-Antipolis, Franţa, septembrie 2013

„ L’argumentation. Droit, politique, sciences”, Universitatea Europeană de vară, Republica Macedonia, Ohrid, 16-24 iulie 2011

„ Dreptul economic internaţional”, în cadrul Masterului „Etat de droit et societe civile”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul francofon regional de studii strategice-Europa Centrală şi de Est. România, Cluj-Napoca, noiembrie 2010

„Dreptul economic internaţional”, la Universitatea Montpellier 1, Institutul de Pregătire şi Administrare Generală (IPAG), Franţa, Montpellier, februarie – martie 2009

„Dreptul protecţiei consumatorului”, Universitatea Savoie, Franţa, Chambery, ianuarie – martie 2009

„Istoricul dreptului internaţional privat”, în cadrul Masterului 2, la Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier1, Franţa, Montpellier 1, aprilie – mai 2006

„Competenţa jurisdicţională”, Universitatea Laval, Canada, Quèbec, noiembrie – decembrie 2005

„ Drept internaţional”, Academia de Drept Internaţional de la Haga, Olanda, Haga, iulie 2004

„ Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine”, Franţa, Bordeaux, septembrie 2003 – mai 2004

PREMII ŞI DISTINCŢII
Diplomă Tânărul Savant al Anului 2007, AŞM
Diplomă de onoare a Parlamentului Republicii Moldova, 2007
Om Emerit, Decret din 17 octombrie 2009

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
Aptitudini şi competenţe de utilizare a calculatorului: World, Windows, Power Point, etc.

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B

Cu ce te putem ajuta?

Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” va analiza în egală măsură orice cerere parvenită prin intermediul scrisorilor expediate pe format hîrtie și electronice.

Dreptatea nu este numai modul în care îi pedepsim pe cei care greşesc, ci este modul în care încercăm să-i salvăm.

roman stancov
Roman Stancov
Președinte, Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”